» Váš dealer zemědělské a stavební techniky

Nonstop linky:

Sklad ND Bystřice

(+420) 724 877 700

Servis Bystřice

(+420) 727 807 517

Servis Pelhřimov

(+420) 724 810 866

Servis Dynín

(+420) 725 975 679

Servis Záhoří

(+420) 724 572 532

Setí

Mechanický secí stroj D9

Nesený stroj D9 s tříbodovým závěsem může pracovat jak sám, tak v kombinaci se všemi stroji pro aktivní přípravu půdy. Má stabilní rám a velkou výsevní skříň. S novým dávkovacím

... více informací

Mechanický secí stroj AD

Nástavbový secí stroj AD lze kombinovat s rotačními branami nebo rotačními kypřiči značky Amazone nebo s nářadím na zpracování půdy od jiných výrobců. Nabízíme stroje AD Special s pracovním záběrem

... více informací

Pneumatický secí stroj Cirrus

Po dokončení přípravy seťového lože u secího stroje Cirrus pomocí disků typu Catros následuje zpětné utužení v pruzích pomocí zvláštních pneumatikových pěchů. U typu Cirrus Special probíhá přesné ukládání osiva

... více informací

Pneumatický secí stroj Citan

Secí stroj Citan se samostatně používá na plochách, které jsou již pomocí nářadí na přípravu půdy připraveny k výsevu. Pracovní záběr 6 až 15 m, velký zásobník na osivo, spotřeba

... více informací

Pneumatický secí stroj Condor

Secí stroj pro přímé setí speciálně do strniště. Condor pracuje s jednotlivě vedenými dlátovými botkami. Stroj je koncipován pro minimalizační setí v extenzivních podmínkách v záběrech přes 9 m. Název

... více informací

Pneumatický secí stroj AD-P

Secí stroje AD-P disponují nahoře umístěným rozdělovačem osiva. To umožňuje neustálou kontrolu průtoku osiva a přitom je volný přístup k výsevní skříni. Nadbytečné osivo se v případě spínání kolejových řádků

... více informací