» Váš dealer zemědělské a stavební techniky

Nonstop linky:

Sklad ND Bystřice

(+420) 724 877 700

Servis Bystřice

(+420) 727 807 517

Servis Pelhřimov

(+420) 724 810 866

Servis Dynín

(+420) 725 975 679

Servis Záhoří

(+420) 724 572 532

Zpracování půdy

Diskové podmítače Catros

Vysoký plošný výkon, nízká spotřeba paliva a nízká míra opotřebení patří ke specifickým přednostem diskových podmítačů Catros. Jsou ideálním pomocníkem pro provádění rychlé, mělké podmítky s intenzivním promícháváním půdy a

... více informací

Kypřiče Cenius

Nesený kypřič Cenius s nářadím ve třech řadách se používá počínaje plochou podmítkou až po hluboké kypření půdy. Díky zvýšené konstrukční světlosti rámu je zajištěn dobrý průchod materiálu i v

... více informací

Kypřiče Centaur

Kombinace kypřiče s diskovými branami Centaur s pracovním záběrem od 3 m do 5 m se používá jako multifunkční nářadí na přípravu půdy, které je určené pro mělkou podmítku, základní

... více informací

Polní válce AW

Obecně je polní válec univerzálním strojem pro profesionální zemědělský podnik. Je použitelný pro válení po minimalizačním setí, přes přípravu seťového lože až po drcení hrud. Polní válec AW je ve

... více informací